Jihomoravské stavební společenství
    
Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavebnictví

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2017 vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK, spolu s Fakultou architektury a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně, pod záštitou Jihomoravského kraje Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavebnictví

Soutěž se vyhlašuje v následujících kategoriích:

V kompetenci poroty je případné přeřazení práce do jiné, vhodnější kategorie. V každé kategorii bude zpravidla oceněn jeden projekt, který získá titul „Nejlepší studentský projekt JmK 2017“, spojený s předáním diplomu a peněžité odměny ve výši 8000,- Kč. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii titul neudělí nebo naopak, že v kategorii obsazené nejméně 10 soutěžícími projekty udělí i více ocenění. Z doktorských prací ocení porota titulem „Nejlepší doktorská práce JmK 2017“ jednu z nich. Celkový počet udělených ocenění může být nejvýše osm. Studentskou soutěž rozhoduje porota hlavní soutěže Stavba JmK 2017, která přitom, vedle kriterií hlavní soutěže, přihlíží ke dvěma dalším aspektům:

Přihlášky do soutěže

Přihlášku do soutěže může podat student fakulty architektury a fakulty stavební VUT v Brně, který je autorem nebo vedoucím autorského kolektivu projektu, a to do kterékoliv z uvedených kategorií, cestou vedení příslušné fakulty. Do soutěže mohou být přihlášeny:

Přihlašovány mohou být práce, které vznikly, resp. byly obhájeny v roce 2017.

Obsah přihlášky:

Nedodržení těchto podmínek bude důvodem pro vyloučení práce ze soutěže.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 15. 2. 2018 ve 12 hodin, příslušnou dokumentaci je nutno doručit osobně na adresu: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji, Bauerova 10, 603 00 Brno
» zpátky na přehled novinek

© 2009, JmSS