Jihomoravské stavební společenství
    
Informace z oblasti dotací ze dne 7. 8. 2015


Dvě aktuální informace:

1. Zveřejnění nové výzvy programu Rozvoj OPPI na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz a agentury CzechInvest bude 17. 8. 2015. Doba příjmu registračních žádostí je stanovena od 17. srpna 2015 od 12:00 hod. do 15. září 2015 do 12:00 hod., doba příjmu plných žádostí od 17. srpna 2015 od 12:00 do 19. října 2015 do 12:00. Na tuto výzvu je plánována alokace 2 mld. Kč.

Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu Rozvoj je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím podpory zavádění progresivních technologií. Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. http://www.mpo.cz/dokument155953.html

Projekty budou vyhodnocovány a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydávána kontinuálně. Půjde o „dočerpání alokace“ z OPPI, tudíž budou projekty předkládány v systému eAccount a datum ukončení projektů bude konec roku 2015. Z toho důvodu předpokládáme jednokolové podání žádosti (pouze Plná žádost, bez Registrační žádosti).

2. Program podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu - termín pro příjem předběžných žádostí byl posunut na 30. září (místo původního termínu konce srpna). Tento termín je již uveden v aktualizovaném "textu vyhlášení výzvy.
» zpátky na přehled novinek

© 2009, JmSS