Jihomoravské stavební společenství
    
Informace z oblasti dotací - mimořádná souhrnná informace (5. 11. 2015)


Informace pro žadatele z OP PIK

Dne 1. 12. 2015 (v 00:00:00) bude zahájen příjem Žádostí o podporu v programech Inovace – inovační projekt, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – Klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené služby.

V aplikaci IS KP14+ jsou Vám postupně vraceny schválené Předběžné žádosti o podporu k doplnění na Žádost o podporu (plná žádost) – stav žádosti „Vrácena“. V těchto žádostech tedy již můžete začít upravovat záložky Žádosti o podporu.

Na stránkách jednotlivých výzev (http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy) budou v následujících dnech zveřejněny aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce - zvláštní část s informacemi ke správnému vyplnění Žádosti o podporu.Aktualizace Pravidel způsobilosti a publicity – obecná část

V minulých dnech byl aktualizován dokument Pravidla způsobilosti a publicity - obecná část vztahující se ke způsobilým výdajům a publicitě v OP PIK. Byla upravena kapitola 3 Publicita.

Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část jsou k dispozici zde.Aktualizace Příručky CBA

Dne 4. 11. byla aktualizován a doplněn dokument CBA – příručka žadatele. Výčet provedených změn je uveden na druhé straně příručky.

CBA – příručka žadatele je k dispozici zde.Aktualizace Harmonogramu Výzev OP PIK pro rok 2015

V minulých dnech došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2015.

Harmonogram naleznete zde v připojených souborech.
» zpátky na přehled novinek

© 2009, JmSS