Jihomoravské stavební společenství
    
Informace z oblasti BOZP ze dne 22. 6. 2015

Zkušenost z praxe ve věci povinnosti zajištění koordinátora BOZP pro stavbu:

Pokud je na stavbě pouze jediný zhotovitel, je známým faktem, že pro takovou stavbu nemusí být zajišťován koordinátor BOZP.

V některých případech investor v SoD požaduje po tomto jediném zhotoviteli jeho potvrzení, že pro tuto stavbu nemusí být zajištěn koordinátor. Ale další větou je podmínka, že pokud se prokáže nutnost zajištění koordinátora, bude tyto náklady plně hradit zhotovitel.

Poměrně neznámou skutečností je to, že i na stavbě s jediným zhotovitelem musí být zajištěn koordinátor BOZP, pokud je objekt vyšší než 10 m. A pokud si této skutečnosti není zhotovitel vědom a potvrdí investorem výše požadovanou podmínku, pak si musí sám přičíst vícenáklady na vrub své neznalosti .

Tato povinnost vyplývá ze zákona 309/2006 Sb. a je to konkretně uvedeno v NV 591/2006 Sb., priloha cislo 5.

K problematice koordinátora BOZ je výborným podkladem tento odkaz: http://bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tematicke_prilohy/koordinator-bozp-na-stavenisti/koordinator_priloha150610.html

No a jako perlička závěrem malý příklad toho, co pracovníci mohou na zaměstnavatele zkoušet: http://bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/poskozeni_zdravi/pu_namaha150615.html

Vřele doporučujeme objednat si „E-mail servis BOZPinfo“

Zpracoval: Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.
» zpátky na přehled novinek

© 2009, JmSS