Jihomoravské stavební společenství
    
Stanovisko ke studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno (ŽUB)

Asociace brněnských architektů a stavitelů ABRAST a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji se seznámily se Studií proveditelnosti ŽUB, kterou Správa železniční dopravní cesty s.o. předala statutárnímu městu Brnu v říjnu 2017. Studie proveditelnosti je kvalitní, komplexní a vyvážený dokument, který popisuje všechny informace potřebné pro zodpovědné rozhodování.

» Celé stanovisko ve formátu pdf.
» zpátky na přehled novinek

© 2009, JmSS